Meny

NKK - høringer

NKK logoNKK sender jevnlig ut saker de ønsker klubben skal mene noe om. Ikke alle saker er like aktuelle for vår klubb, men vi forsøker likevel å gi konsturktive tilbakemeldinger. Vedlagt ligger høringsutkastene til noen av de siste sakene og oppsummert hva NBK har gitt av tilbakemelding.


 

2017

Høring - Økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

20.08.2017 - sendes:

post@norskboxerklubb.no

 

 
2017

Høring - Reviderte regler for agilitystevner

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

01.08.2017 - sendes:

post@norskboxerklubb.no

 

2017

Høring - Elektroniske kritikker på utstillinger i regi av klubber og forbund

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

20.06.2017 - sendes:

post@norskboxerklubb.no

 

2017

Høring - Omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

25.05.2017
- sendes:

post@norskboxerklubb.no


 

 

2017

Høring - Forslag til endringer i den obligatoriske lovmal for klubber og forbund

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

02.05.2017
- sendes:

post@norskboxerklubb.no

 

NBK sitt høringssvar finner du her:

 

2016

Høring - Forslag til nye championatregler for lydighet

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

04.09.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no

  

 

2016

Høring - Etablering av Nordiske utstillinger

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

31.07.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 


 

 

2016

Høring - Forslag til nytt regelverk for NKKs kåringsprøver - utarbeidet av fagkomiteen for brukshund

- Høringsutkast kåringsprøveregler -
gjeldende fra 2017

 

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

01.07.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 


 

 

2016

Høring:

- Endringer i NKKs lover nr 1 -
  HS sitt lovforslag

  - Forenklet svarskjema NR 1

- Endringer i NKKs lover nr 2 -
 Disiplinærbestemmelsene
  - Forenklet svarskjema NR 2

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

08.05.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no

 

 

2016

Høring - Endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
- Høringsbrev og -notat om endring av etiske grunnregler for avl og oppdrett

Frist for innspill til Norsk Boxerklubb:

17.04.2016  - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 

 

2016

Høring - Utdanningsplan for instruktørudannelse Trinn 1

- NKKs forslag til ny Trinn 1 i instruktørudanningen


 

Frist for innspill til Norsk Boxerklubb:

20.02.2016
 


 

 

2015

Høring - Nye regler for lydighetsprøver
-
Høringsutkast til nye regler for lydighetsprøver 

Frist 1. oktober


 

Høringssvar fra Norsk Boxerklubb
Vi i Norsk Boxerklubb har gått igjennom de foreslåtte endringene og gir med dette følgende
innspill/forslag til endringer.
• Utstyr: Metallapport
NBK mener det er ønskelig med endret utforming av selve apportbukken. For å unngå
skader bør den ha avrundete hjørner.
• Rekruttklasse:
Det bør være 5 meter mellom hver hund i fellesdekken.
• Norsk Boxerklubb mener det ikke bør være så strenge krav til posisjon mellom
øvelsene.
• Norsk Boxerklubb mener regelverket som er gjeldene pr.d.d., skal videreføres for
Nasjonale prøver ut 2016
• Når det gjelder internasjonale prøver kan nye regler implementeres fra 01.01.2016.

 2015

Høring - landslagsregler agility
-
Høringsbrev agility 2015
- Høringsforslag- regler for det norske agilitylandslaget

Frist 1. september

 

 2015

Høring - Regler for internasjonale konkurranser RIK
- Høringsbrev - RIK reglene
- Regler for dommerutdanning RIK
- Regler for mesterskap RIK
- RIK regler 2015 - Forslag
- Saksforelegg revidert regelverk for RIK

Frist 1. september

 

 

 

 

 

2014

 NKKs ressurskartlegging

 Adm dir

Helseavdelingen

Kommunikasjon

Reg. og Øk II

Aktivitetsavd. og IT

Frist for høring 23. juni

Svar fra NBK vedr. ressursbruk

Norsk Boxerklubb har sett på ressurskartleggingen som er utført i organisasjonen. I hovedsak er NBK fornøyd med den bistanden som gis til oss som klubb. Vi ser forbedringspotensiale ved nytt IT system som vi også håper vil forbedre raseklubbenes muligheter bl.a. i forhold til å ta ut helse- og medlemsstatistikk. Klubben ser at det periodevis kan ta svært lang tid å få svar fra sentralbordet, men ønsker å tilføye at vi opplever de som svarer der som svært serviceinnstilte. Det er viktig for NBK at det opprettholdes høy servicegrad innenfor områdene der vi har aktivitet, utstillinger, prøver, medlemsoppfølging og helse. Lykke til i det videre arbeidet

2014

NKKs overordnede strategiplan

 Frist for høring 23. juni

Svar fra NBK vedr. strategiplan

Norsk Boxerklubb har lest strategien og hatt denne oppe på to styremøter. Klubben opplever strategien som abisiøs, men god. 

 

 

 

 

2013

Antidopingregler

NBKs høringssvar

 

 NKKs vedtatte regler mars 2014

2013

Antall certgivende utstillinger

NSF har gitt tilbakemelding om at vi støtter forslaget fra NKK

 

 

 

 

 

 

2012

Rasesepesifikke dommeranvisninger

NBKs høringssvar

Link til endelige vedtatte dommeranvisinger

2012

Raseforvaltning

Kommentarer vedr. raseforvaltning

Endelig vedtak i NKK februar 2013