Meny

Hovedstyret

Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det tilstrebes overlapping og derfor velges leder og to medlemmer i partallsår, mens nestleder og ett styremedlem velges i oddetallsår. Varamedlemmene velges årlig.

 Leder - Hege Thommesen
Hege TommesenHege er 1978 årgang og er bosatt i Bærum med boxeren Pippi og resten av familien. Hun er vokst opp med boxer og har hatt både omplasseringsboxer og valper. Hege er en aktiv dame som liker å ha mange baller i lufta og hun trives med folk og dyr rundt seg. Hun er engasjert i mange ulike aktiviteter og trener nå agility med Pippi. Hun er ny i styret i Boxerklubben men har lang erfaring fra ulike organisasjoner. Leder av styret fra 28.09.2021

Kontaktinformasjon: Mobilnr: 924 21 654 epost: hethomme@online.no   epost: leder@norskboxerklubb.no 
Nestleder - Tone Robertsen
Tone Robertsen-KompTone er 1964 årgang og er bosatt på Lillestrøm. Bor sammen med boxerne Nils og Emma akkurat nå, men har hatt boxer siden 1986. Før det har hun hatt fire boxere.  Hun sitter i styret i Oslo/Akershus og er også hovedklubbens materialforvalter og har ansvar for at lageret vårt er i orden og talt opp til enhver tid. Tone sitter nå også i utstillingsrådet og er nok å se på de fleste av våre utstillinger. Har bred erfaring fra ulike styreverv både i og utenfor boxerklubben. Nestleder av styret fra 28.09.2021

 Kontaktinformasjon: Mobilnr: 906 79 583, epost: tone.robertsen@getmail.no Styremedlem - Eirin Lie-Johansen
64ba669c2d0d98aed7281b5b421e6d89.pngEirin er 1963 årgang og bor i Kristiansand sammen med sine to boxere Livy og Jussi. Hun har hatt boxer siden 2004 og har hund som livsstil. Er utdannet NKK instuktør og har vært aktiv i ulike hundeklubber og har et årelangt engasjement i lokalavdelingen vår i Agder. Hun trener aktivt med boxerene sine innen rundering, spor, lydighet, rally og smeller. Har oppdretterskolen 1 og 2, er boxeroppdretter, sitter i brukshundrådet og har lang og bred erfaring fra organisasjonsarbeid og ulike styreverv.

 Kontaktinformasjon: Mobilnr: 45280658 epost: nollen@start.no

 

Styremedlem
- Birgit Løkken
Birgit Løkken-kompBirgitte er 1971 årgang opprinnelig fra Oppdal. Tidligere gårdbruker og hesteoppdretter og det å holde på med dyr noe som står hennes hjerte nært. Hun er oppvokst med at boxer er rasen, så etter noen år med ulike raser endte hun opp med boxer igjen. Utover det å ha hatt boxer som sin følgesvenn, så har hun også tatt NKK`s Oppdrettskole del 1 og 2 og deltatt på det meste av seminarer i regi av NBK de siste årene. Har erfaring fra ulike styreverv. Er boxeroppdretter og bor sammen med Pippi og Alma.     


Kontaktinformasjon: Mobilnr: 958 76 444, epost: birgit.lokken@oppdal.com  
Styremedlem - Trine Glorvigen

82893a2901657717143b0664cc68bb87.pngTrine er 1995 årgang og bor i Gjerdrum med boxeren Cava. Hun har sittet ett år som vara i hovedstyret og sitter også i brukshundrådet. Hun er oppvokst med boxer og er glad i aktiviteter, turer og trening med boxeren sin. Er aktiv i flere hundesporter og er glad i å gå på kurs. Trener aktivt agility. Har stor interesse for boxerens helse og mentalitet i avlsarbeidet, og er særlig opptatt av forebyggende arbeid. Styremedlem fra 28.09.2021

 
Kontaktinformasjon: Mobilnr: 988 08 478 epost: trine@glorvigen.netVaramedlem - Brigitte Brueland

0707f85c7b2fde11c00f7ef160c7cef0.pngBirgitte er 1970 årgang og bor i Porsgrunn med Boxeren Toffee. Er boxeroppdretter og liker å være aktiv med boxeren sin. Hun har i mange år vært aktiv i lokalavdelingen vår i Telemark hvor hun har bidratt til aktivitet og også har sittet i valgkomiteen. Hun har en allsidig organisasjonserfaring fra mange ulike organisasjoner, både på fritid og gjennom en lang yrkeskarriere.

 

Kontaktinformasjon: Mobilnr: 977 79 906 epost: birr_70@hotmail.com