Meny

Hovedstyret

Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det tilstrebes overlapping og derfor velges leder og to medlemmer i partallsår, mens nestleder og ett styremedlem velges i oddetallsår. Varamedlemmene velges årlig.

Leder - Line Orlund
Line Orlund
Presentasjon kommer
Kontaktinformasjon: Mobilnr: 452 92 720 
e-post: leder@norskboxerklubb.no 
Nestleder -
Hege Thommesen
Hege TommesenHege er 1978 årgang og er bosatt i Bærum med boxeren Pippi og resten av familien. Hun er vokst opp med boxer og har hatt både omplasseringsboxer og valper. Hege er en aktiv dame som liker å ha mange baller i lufta og hun trives med folk og dyr rundt seg. Hun er engasjert i mange ulike aktiviteter og trener nå agility med Pippi. Hun er ny i styret i Boxerklubben men har lang erfaring fra ulike organisasjoner. 

Kontaktinformasjon: Mobilnr: 924 21 654 e-post: hethomme@online.no   

Styremedlem -
 Tone Robertsen
Tone Robertsen-KompTone er 1964 årgang og er bosatt på Lillestrøm. Bor sammen med boxerne Nils og Emma akkurat nå, men har hatt boxer siden 1986. Før det har hun hatt fire boxere.  Hun sitter i styret i Oslo/Akershus og er også hovedklubbens materialforvalter og har ansvar for at lageret vårt er i orden og talt opp til enhver tid. Tone sitter nå også i utstillingsrådet og er nok å se på de fleste av våre utstillinger. Har bred erfaring fra ulike styreverv både i og utenfor boxerklubben. 

 Kontaktinformasjon: Mobilnr: 906 79 583, e-post: tone.robertsen@getmail.no 
Styremedlem
- Trine Larsen
Trine Larsen
Kontaktinfo: Mobilnr: Tlf: 938 04 038 e-post: trine.larsen@ebnett.no 

Styremedlem - Trine Glorvigen

82893a2901657717143b0664cc68bb87.pngTrine er 1995 årgang og bor i Gjerdrum med boxeren Cava. Hun har sittet ett år som vara i hovedstyret og sitter også i brukshundrådet. Hun er oppvokst med boxer og er glad i aktiviteter, turer og trening med boxeren sin. Er aktiv i flere hundesporter og er glad i å gå på kurs. Trener aktivt agility. Har stor interesse for boxerens helse og mentalitet i avlsarbeidet, og er særlig opptatt av forebyggende arbeid.

 
Kontaktinformasjon: Mobilnr: 988 08 478 e-post: trine@glorvigen.net

 

 

Varamedlem: Arne Johan Haugen
Arne Haugen 1[2]Presentasjon kommer


Kontaktinfo: Mobilnr:  e-post:


Varamedlem: Ingeborg Carlsson 
Ingeborg CarlssonIngeborg er 1988 årgang, bosatt i Halden, men født og oppvokst i Asker. Er tredje generasjons boxer eier og  boxer har vært familens rase siden 1959. I 2016 fikk hun sin egen eide boxer og har engasjert seg i utstillingsringen i inn og utlandet. Sitter også i utstillingsrådet og er sponsor ansvarlig.

Kontaktinfo: Mobilnr: 995 64 733 e-post ihcarl88@hotmail.no