Meny

Viktig informasjon

Brun valp

Vi får stadig henvendelser fra valpekjøpere som har problemer med at papirer ikke er i orden fra en oppdretter som ikke er medlem i klubben. 
Vi har laget en oversikt over hva du må passe på når du kjøper hund.

I oversikten finner dere informasjon om foreldrenes status på de punktene som vi har med i klubbens retningslinjer for avl. Du finner informasjon om både helse, eksteriør og mentalitet.

 

Vi gjør oppmerksom på at Avlsrådet ikke har tilgang til helseinformasjon for hunder utenfor de nordiske landene, og da vil det i rubrikken stå "ukjent". For disse hannhundene må du som valpekjøper be oppdretteren om å få se kopi av de aktuelle helseattestene.

For hvert kull finner du en stamtavle der forfedre som har fått avkom med kronisk nyresvikt er merket. I Norge har vi et apparat for å registrere alle bekreftede tilfeller, vi har derfor relativt god oversikt over norske hunder. I de fleste andre land, med unntak av Sverige, er det ikke noe rapporteringssystem for denne sykdommen. De aller fleste utenlandske tilfeller er dermed ikke registrert noe sted, og det er derfor ikke kjent om foreldrene har produsert avkom med sykdommen. Når en utenlandsk hunds stamtavle ikke har anmerkninger, betyr ikke det med sikkerhet at ingen av foreldrene har fått avkom med nyresvikt. Det eneste som er sikkert er at vi ikke vet noe om det.

Fra 31. januar 2018 vil kull som publiseres ha korrekt HD-indeks i parringsskjema. Kull som er publisert før dette vil ikke få oppdatert sin indeks, men om du ønsker mer informasjon finner du dette i DogWeb. 

De kullene som oppfyller retningslinjene og formidles gjennom klubben, er merket med klubbens logo. Der finner du også kontaktinformasjon til oppdretter og bilder av foreldrene.

Spørsmål kan rettes til avlsradet@norskboxerklubb.no        


Alle boxere som brukes i avl skal ha følgende attester som du bør be om å få se:

• Kjent HD-status (hofteleddsdysplasi), attest fra Norsk Kennel Klubb (NKK)

• Kjent spondylose-status (forkalkning i rygg og lend), attest fra NKK

• Hjerteattest fra undersøkelse med doppler ultralyd utført av veterinær som har avtale med Norsk Boxerklubb, oversikt over disse finner du her

• Resultat fra offisiell utstilling

Valpeformidling logoNår oppdrettere annonserer valper andre steder skal du se etter denne logoen og legge merke til datoen.

Hvis kullet ikke formidles av Norsk Boxerklubb, bør du undersøke hvorfor.

Ressurser for kommende valpekjøpere: Norsk Boxerklubbs valpekjøperguide finner du her


DogWeb gir deg oversikt over foreldrenes status når det gjelder utstilling, prøveresultater, mentaltester, HD, spondylose, hjerte og kneledd. Du kan også se på status for kullsøsken og tidligere avkom. Klikk her for å komme til DogWeb

Statistikker over resultater for avkommene til de mest brukte hannhundene har vært publisert i Boxernytt og vil bli publisert på nettsidene.

Hvis du ønsker å få informasjon om helsestatus til hundene (eller avkom av hundene) i stamtavlen til det kullet du vurderer å kjøpe valp fra, kan du kontakte avlsrådet: avlsradet@norskboxerklubb.no, dette  gjelder for alle kull boxervalper.

Valpekontakter som du kan snakke med og stille spørsmål til:

Ingeborg Holm Carlsson 
Tlf: +47 99564733
E-post: ihcarl@hotmail.no