array (size=25)
 'position' => string 'main' (length=4)
 'sortnum' => int 0
 'visible' => int 1
 'behaves_like' => string 'TeEArticlelist' (length=14)
 'behavior_search_text' => string '' (length=0)
 'content_id' => int 0
 'display_created_by' => string '0' (length=1)
 'display_created_date' => string '0' (length=1)
 'display_updated_by' => string '0' (length=1)
 'display_updated_date' => string '0' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:source_url' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:alt' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:resize' => int 1
 'TeEImage:thumb_image:width' => int 180
 'TeEImage:thumb_image:height' => int 135
 'TeEImage:thumb_image:resize_mode' => string 'fill' (length=4)
 'TeEImage:thumb_image:background_color' => string 'ffffff' (length=6)
 'TeEPaginator:paginator:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEPaginator:paginator:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEPaginator:paginator:number_of_items' => string '12' (length=2)
 'TeEPaginator:paginator:separator' => string ' | ' (length=3)
 'TeEPaginator:paginator:show_previous' => int 1
 'TeEPaginator:paginator:show_next' => int 1

BSI rapporter

 • Nye rasespesifikke dommeranvisninger BSI-rapporter

  Nye rasespesifikke dommeranvisninger BSI-rapporter

  Norsk Kennel Klub har sendt Norsk Boxerklubb informasjonbrev om at det er enighet om nye rasespesikke dommeranvinsinger,- Breed Specific...

 • BSI rapporter 2017

  BSI rapporter 2017

  BSI, Breed Specific Instructions, ble innført høsten 2014 og har siden vært obligatorisk ved NKKs Internasjonale utstillinger. På andre nasjonale...

 • BSI rapporter 2016

  BSI rapporter 2016

  BSI, Breed Specific Instructions, ble innført høsten 2014 og har siden vært obligatorisk ved NKKs Internasjonale utstillinger. På andre...

 • BSI rapporter 2015

  BSI rapporter 2015

  BSI, Breed Specific Instructions, ble innført høsten 2014 og har siden vært obligatorisk ved NKKs Internasjonale utstillinger. På andre nasjonale...