Meny

Utstillinngsrådet

 

Informasjon om Utstillinngsrådet

UTSTILLINGSRÅDET
Består av leder og 2-5 medlemmer, leder har ansvar for komiteens arbeid.

UTSTILLINGSRÅDET OPPGAVER
Klubbens utstillingsråd har det tekniske ansvaret rundt utstillinger i regi av Norsk Boxerklubb sentralt og står for klubbens Årsvinner- og vinterutstilling. 

Utstillingsrådet er også tilgjengelige og bistår avdelinger og kontaktområder som skal/ønsker å avholde egne utstillinger og valpeshow. Her vil de kunne bidra når avdelinger og kontaktområder som skal arrangere utstilling kommer med dommerønsker eller foreslå dommere hvis det er ønskelig.

Videre sørger utstillingsrådet i samarbeid med materialforvalter for at avdelinger, kontaktområder og NBK sentralt får de premiene de trenger til sine utstillinger. Det er utstillingsrådet som sender invitasjon til de dommerne som styret vedtar skal dømme på klubbens spesialutstillinger. Sørger for det praktiske rundt dommeravtaler, dommerklarering og de sender ut relevant informasjon til dommere. Som det å dømme Boxer i Norge, i forkant av hver utstilling. 

Utstillingsrådet svarer også på invitasjoner fra andre raseklubber vedrørende deltagelse for boxer på deres utstillinger. 

Utover dette holder utstillingsrådet seg oppdatert på gjeldende utstillingsreglementet og sørger for at utstillingsresultater publiseres på websidene. 

Utstillingsrådet kan nås på utstillingsradet@norskboxerklubb.no og består av følgende personer:

Leder 

Lene Halvorsen
Tlf: +47 
 

Medlem  - styrets representant

Trine Larsen

Tlf: +47 938 04 038
 

  

Medlem

Monica Aanesen
Tlf: +47 452 58 491 
 

Medlem 

Charlotte Bråthen
Tlf: +47 
 

  

Medlem 

Tlf: +47 

Medlem 

Tlf: +47