Meny

Helse- og atferdsundersøkelsen 2018

LogoFor andre gang gjennomfører Norsk Boxerklubb en helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen.

Hensikten med undersøkelsen er å få et nytt statusbilde av boxer, på mange områder.

Undersøkelsen kartlegger hunden din i forhold til en rekke problemstillinger innen fagfeltet «helse» og «atferd». Det er også en rekke spørsmål der vi ønsker svar på hvordan du som eier opplever at de ulike problemstillingene påvirker hunden din.

De fleste spørsmålene er generelle for alle raser, men vi har også inkludert flere spørsmål som er særlig aktuelle for vår rase. Du vil bli spurt om opplysninger som identifiserer deg og din hund, men disse opplysningene behandles konfidensielt av veterinærhøgskolen og vil ikke bli utlevert til Norsk Boxerklubb.

Vi ønsker svar for så mange hunder som mulig, både de du har nå og hunder som du har hatt tidligere. Vi anbefaler at du starter med «de som fortsatt lever» og beveger deg bakover i tid. Vi ønsker at du svarer for hunder du også svarte for i 2012 (dersom du deltok da).

Undersøkelsen tar 15-30 minutter avhengig av dine svar (på mange spørsmål vil du få oppfølgingsspørsmål avhengig av ditt første svar). Du vil bli spurt om registreringsnummer, så det kan være klokt å ha hundens stamtavle i nærheten når du skal svare. Dersom du ikke har dette, kan du likevel svare på undersøkelsen.

Dersom du lurer på noe eller trenger bistand, kan du få hjelp ved å stille spørsmål til oss på facebooksiden «Norsk Boxerklubb. Helse og atferd hos boxer» eller til avlsradet@norskboxerklubb.no

Her kommer du inn til årets helse- og atferdsundersøkelsen