Meny

Avlsrådet

Informasjon om Avlsrådet

AVLSRÅDET
Består av leder og 2-4 medlemmer, samt valpekontakter som kan veilde valpekjøpere.

MÅLSETTING FOR AVLSRÅDETS ARBEID
Avlsrådets oppgave er å følge rasestandardens utvikling og å kartlegge sykdommer og svakheter av betydning for avl og oppdrett. 

AVLSRÅDETS OPPGAVER
Avlsrådet skal føre protokoll og arkivere skriftlig henvendelser i forbindelse med paring. Blant rådets øvrige oppgaver er:
- Godkjenne eller fraråde parring som besvares og begrunnes skriftlig.

Avlsrådet fører helsestatistikk som gjøres kjent for klubbens medlemmer og oppdrettere.

 

Kontakt:
All korrespondanse sendes til avlsrådet sentralt og ikke til medlemmmenes private e-postadresse:
avlsradet@norskboxerklubb.no

Leder (veterinær)

Cecilie Strømstad
Dyrefaret 9
1362 Hosle
Tlf: +47 468 27 447
E-post: avlsradet@norskboxerklubb.no

Medlem - statistikkansvarlig 

Espen Hagstrøm
Lerces gate 4
3111 Tønsberg
Tlf: +47 982 55 428
E-post: espen.hagstrom@gmail.com

  

Medlem

Solveig Strand
Asbjørn Øveråsveg 10 A
7036 Trondheim
Tlf: +47 974 21 350
E-post: solveigstrand60@gmail.com

 

Medlem

Astrid B. Lorentzen
Låvekra 28
7026 Trondheim
: +47 ost:

  

Medlem - Veterinær

Nora Oftenes Lie

Stavanger
Tlf: +47 995 09 605
E-post: noraofteneslie@gmail.com

 

Valpekontakter:

Ingrid Tomulevski
Kurlandstien 52
1052 Oslo
Tlf: +47 932 57 074
E-post: ingrid.tomulevski@getmail.no

Ellen Renate Slipelv
Sjodalsvegen 113
2683 Tessanden
Tlf: +47 916 74 923
E-post: r-wethal@online.no

 

Tiril Thun Hjorthol
A. Tvereggens vei 6
7037 Trondheim
Tlf: +47 905 92 952 (etter 17:30)
E-post: tirilthunhjorthol@gmailcom