Meny

Redaksjon Boxernytt

Norsk Boxerklubb har et eget medlemsblad, Boxernytt, som kommer ut med fire nummer per år. Bladet sendes til alle medlemmer i Norsk Boxerklubb, Norske Boxerdommere og andre hundeklubber NBK her et samarbeid med.
Boxernytt illustrasjon
Redaksjonen har som formål å videreutvikle Boxernytt med informativt stoff om boxerens liv og levnet og mer dagsaktuelle temaer som nytt fra Hovedstyret, råd og utvalg. Innlegg fra medlemmer, resultatservice mv. 

Det tas forbehold om at det stoffet som mottas kan tilpasses den helhet som må tilstrebes både i Boxernytt og på hjemmesiden.
 

 

 

Redaktør Boxernytt og Layoutansvarlig

Sunniva de AlfaroTlf: 45 83 61 88 
boxernytt@norskboxerklubb.no

Korrekturlesere:


Kjersti Winger


 

Informasjon om Boxernytt.
Boxernytt er et medlemsblad utgitt av Norsk Boxerklubb.
Redaksjonen består av redaktør, korrekturleser og layoutansvarlig.
Boxernytt utgis 4 ganger årlig

Det er kun medlemmer som kan sende inn innhold til bladet
Under finner dere årshjul som inneholder faste spalter til innhold i BN.
Det er de ulike råd, utvalg og avdelingers ansvar å sende inn stoff til de ulike deadline.

Spalter og innlegg
Boxernytt inneholder ulike spalter sendt inn av styret, avlsrådet, brukshundrådet, utstillingsrådet, avdelinger og redaktør.

«Leserinnlegg» er en spalte du som medlem fritt kan bruke til å uttrykke deg.
Det spesielle med leserinnlegg er at dette er en fri spalte for medlemmene og har innhold som er innsendt uoppfordret av klubb/redaksjonen.

Boxernytt har også en egen spalte kalt «sølvsnuter» der du som medlem kan sende inn navn, bilde og fødselsdato av hunden din om den har fylt 10 år.

Det finnes en egen side på facebook som heter «bilder til boxernytt». Her kan du legge ut bilder av hunden din, og kanskje er det din hund som kommer i påfølgende nummer. Har du ikke facebook kan du også sende bilder til redaktør på boxernytt@norskboxerklubb.no 

Bare husk at det må være god oppløsning på bildene.

Resultater utstilling, bruks, hundesport
De ulike resultater sendes til webredaktør, som igjen sorterer de ulike resultatene og videresender redaksjonen.
Det er kun resultater gjort mellom hver deadline som publiseres i boxernytt. (fra 2023 blir det kun resultater på hjemmesiden)

Årsmøtevedtak
Vi har ett årsmøtevedtak gjeldende Boxernytt, det er fra 2010 og lyder slik:
- BN skal være en fri og uavhengig publikasjon som også kan inneholde meningsutvekslinger. Det oppfordres til at leserbrev holdes i en anstendig og taktfull tone.