Meny

ATIBOX

AtiboxNorsk Boxerklubb er medlem i Atibox.  Totalt er det over 30 land som er medlem av denne verdensomspennende sammenslutningen for nasjonale boxerklubber. 

Her kan du lese om Atibox historie 70 år 1950-2020 på engelsk. 

I henhold til Atibox sine vedtekter skal det avholdes generalforsamling årlig og valg hvert 3. år. Siste generalforsamling med valg var i 2022. Hver klubb kan stille med inntil to representanter på generalforsamlingen – der en har stemmerett.  Det skal leveres en årlig rapport til Atibox og vi betaler en liten årlig avgift. Atibox har nå hovedsete i Nederland, uavhengig av hvilket land den til enhver tid sittende president kommer fra. 

Sammensetningen etter Generalforsamling 2022:
  • - Æres president Knut Brodal, Norge
  • - President: Pedro Bispo, Portogal
  • - 1. visepresident: Alvaro Rios Izquierdo, Spania
  • - 2. visepresident: Beatrice Stocci, Italia 
  • - Generalsekretær: Nigel Rallings, Spania
  • - Kasserer: Henry Beuks, Nederland
  • - Ansvarlig for bruks: Robert Fagos, Tsjekkia
  • 2 stk varamedlemmer: Arne Johan Haugen, Norge og Desiree de Bake- van Wijngaarden, Nederland 

Tidspunkt for generalforsamlingen skal, etter forslag fra Norge til årsmøtet i 2012, kunngjøres tre måneder før arrangementet finner sted. Vanligvis holdes generalforsamlingen i forkant av den store Atibox-utstillingen. Generalforsamlingen avholdes da fredag, utstillingen avholdes lørdag og søndag med stor festmiddag lørdag kveld. I forbindelse med generalforsamlingene arrangeres det gjerne rundebordskonferanser for dommere.

ATIBOX World Boxer Show, arrangeres over to dager og har de siste årene hatt mellom 8-900 boxere påmeldt.  Det konkurreres i de to fargevariantene gul og tigret i alle klasser og utstillingen er åpen for alle med FCI-godkjent stamtavle.  Det er ATIBOX sin generalforsamling som avgjør i hvilke land utstillingen skal være hvert år.  Her er oversikt over vertsland de siste, og de kommende årene:

2010: Polen2011: Italia
2012: Frankrike2013: Ungarn  
2014: Polen2015: Tyskland
2016: Slovenia2017: Slovakia
2018: Sverige2019: Romania
2020: Belgia2021: Ungarn
2022: Spania2023: Bosnia-Hercegovina


 

2024: Nederland2025: Tsjekkia
2026: Portogal 
I tillegg til årlig utstilling arrangeres det også et bruks VM og et IGP VM for boxer i Atibox-regi.

2022: Tsjekkiaoktober 21- oktober 23 Webside
  


Norge har i mange år vært aktive i ATIBOX.  Knut Brodal er, sammen med tyske Gunter Karg, ærespresident i organisasjonen.  I 2019 tok verken Knut Persen eller Reidun Grätz. gjenvalg, henholdsvis som kasserer og revisor. De ble takket av etter mange års innsats.
Fra 2012 har Line Orlund vært Norsk Boxerklubbs delegat med stemmerett. 

Norsk Boxerklubbs årsmeldinger til Atibox finner du her:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

I 2013 ble det vedtatt å etablere en helse- og atferdskomite i ATIBOX. Denne ledes av Norge.  I første omgang har vi innhentet informasjon om hvilke helseundersøkelser som utføres/følges i medlemslandene. Her kan dere lese presentasjonen helse- og atferdskomiteen ved Cecilie Strømstad (også leder i Norsk Boxerklubbs avlsråd) holdt på generalforsamlingen til Atibox i 2014.