Meny

NBK-utstillinger 2013

 

Her kan dere lese Uwe Werners (dommer årsvinner) hilsen til klubben etter årsvinnerutstillingen. I tilfelle tyskkunnskapene ikke strekker til, her er en tilrettelagt versjon på norsk.


Årsvinner 2. juni 2013

rsvinner hann og tispe

BIM og årsvinner hann, Ch Casimiro Optima Grata med eier Kjell TIdemann. BIR og årsvinner tispe, Ch Pollux Canine Boxer Celeste med eier Bjarne Hangård.

Vekters LeaBozzz v Ellinghaus 
Årsvinner unghund  tispe, Impressives Betty Boop            Årsviner unghund hann, Bozzz v Ellinghaus
m/ Knut Persen      
 
 
Ch Flashmans Jennifer,Vadim Du Val D'Europe 

Årsvinner veteran tispe, Ch Flashmans Jennifer  Årsvinner veteran hann, Vadim Du Val D'Europe

 

Vil du se flere bilder, gå inn på www.facebook.com/norsk.boxerklubb.

Norsk Boxerklubb gratulerer!

_________________________________________________________________________

Årets utstillingsboxer 2012

Humanboxer's Femme Fatale      Optima Grata 
NUCH Human Boxer Femme Fatale                                               NV  Casimiro Optima Grata

I klubbens regler frem til årsmøte 7. april 2013, var det krav om 6 tellende utstillinger hvorav tre måtte være utstillinger arrangert av Norsk Boxer Klubb mens tre kunne arrangeres av Norsk Kennel Klub, for å oppnå tittelen Årets Utstillingsboxer. Utstillingsrådet ba om en tolking av disse reglene og styret avklarte da at det skulle være resultater fra seks utstillinger hvor 3, 4, 5 eller 6 av disse kunne være NBK utstillinger. Basert på denne tolkingen av retningslinjene for tildeling av Årets Utstillingsboxer var Human Boxers Femme Fatale, eiet av Kersti Winger vinner (jfr. presentasjon i BN nr. 1/2013)

På årsmøte ble det klart at det har vært en annen tolking av retningslinjene tidligere år. Det ble fremmet forslag om at man ikke skulle kreve 6 tellende utstillinger, men at det var høyeste poengsum med inntil 6 utstillinger hvorav 3 skulle være NBK utstillinger som skulle legges til grunn. Med denne regelendringen er det klart at Casimiro Optima Grata med eier Kjell Tidemann som ville være Årets Utstillingsboxer 2012. Det er også andre endringer på listen.

Både nye og gamle regler for ”Årets Utstillingsboxer” er publisert på nettsiden under fanen ”Statutter & premiering”.

Årsmøtet ønsket at regelendringen skulle få tilbakevirkende kraft og at det dermed skulle være to vinnere for 2012. 

Med dette gratulerer Norsk Boxerklubb også Casimiro Optima Grata med eier Kjell Tidemann som Årets Utstillingsboxer 2012.
Skjermbilde 2013-04-02 kl. 06.25.11