Meny

Raseklubbenes fellesallianse

RFAI forkant av NKKs representantskapsmøte (RS) i 2016 var det en rekke raseklubber som bestemte seg for å danne en allianse som senere har fått navnet "Raseklubbenes fellesallianse" (RFA). 

Formålet med alliansen er å diskutere saker av interesse for raseklubbene og bistå hverandre til økt forståelse og gjennomslag. RFA jobber også for å koordinere klubbene slik at raseklubbenes stemme blir tydeligere, særlig inn mot NKK.

I RFA forsøker vi å komme til enighet slik at vi får større gjennomslag for saker, men den enkelte klubb står helt fritt, ingen er bundet av det som bestemmes i alliansen. 

Styret vurderer deltakelse i alliansen til å være verdifullt og hensiktsmessig for Norsk Boxerklubb. Alle klubber som deltar i alliansen betaler en krone per medlem (per 31.12.xx) per år. Line Orlund er klubbens representant i alliansen.