array (size=25)
 'position' => string 'main' (length=4)
 'sortnum' => int 0
 'visible' => int 1
 'behaves_like' => string 'TeEArticlelist' (length=14)
 'behavior_search_text' => string '' (length=0)
 'content_id' => int 0
 'display_created_by' => string '0' (length=1)
 'display_created_date' => string '0' (length=1)
 'display_updated_by' => string '0' (length=1)
 'display_updated_date' => string '0' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:source_url' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:alt' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:resize' => int 1
 'TeEImage:thumb_image:width' => int 180
 'TeEImage:thumb_image:height' => int 135
 'TeEImage:thumb_image:resize_mode' => string 'fill' (length=4)
 'TeEImage:thumb_image:background_color' => string 'ffffff' (length=6)
 'TeEPaginator:paginator:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEPaginator:paginator:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEPaginator:paginator:number_of_items' => string '12' (length=2)
 'TeEPaginator:paginator:separator' => string ' | ' (length=3)
 'TeEPaginator:paginator:show_previous' => int 1
 'TeEPaginator:paginator:show_next' => int 1

Arkiv - Bruks- og utstillingsresultater

 • Kritikker NBK- og NKK-utstillinger

  Her finner dere oversikter over siste års kritikker og premielister fra både NBK- og NKK sine utstillinger.

 • Vinnergalleri

  Vinnergalleri er en samling av alle innsendte resultater på samme sted, både bruks- og utstillingsresultater. Det er for at man lettere skal få en full oversikt.

 • Championater

  Her vil alle innsendte championat ligge, både norske og utenlandske sortert på år.
  Legg merke til at det er de eierne selv har sendt inn.

 • NBK Spesialutstsillinger

  Her finner dere bilder og resultater fra klubbens spesialutstillinger. Det er mest innsendte bidrag.

 • Utstillingsresultater

  Her finner dere innsendte resultater fra forskjellige utstillinger, inkl. NKK-utstillinger.

 • Utstillingsresultater utland

  Her finner dere innsendte resultater fra deltakelse på utenlandske utstillinger i forskjellige land, hovedsaklig i Europa.

 • Valpeshow

  Her finner dere innsendte resultater fra Valpeshow. Valpeshow er uoffisielle utstillinger, og resultater legges ikke inn i dogweb, og legges heller ikke hos oss i Vinnergalleri.

 • Bruks

  Under Bruksresultater finner de forskjellige Spor, Rundering, Redningshunder, NKK's kåringsprøve.

 • RIK

  Her finner dere innsendte resultater fra forskjellige grener innen området RIK.

 • Utenlandske Kåringer

  Her finner du resultater fra forskjellige utenlandske Kåringinger
  Sortert på år

 • Mentaltester

  Her finner dere innsendte resultater fra forskjellige Mentaltester så som Funksjonsanalyse FA, Mentalbeskrivelse MH, Karaktertest.

 • Lydighet

  Her finner dere innsendte resultater fra Lydighetsprøver i forskjellige klasser, inkludert bronsemerke i lydighet.