Meny

Info om hannhundliste

Hannene på listen har vært på utstilling, og har gjennomført de helseundersøkelser som kreves i henhold til klubbens retningslinjer for avl, det er ett unntak, og det er at ikke alle hannhundene på listen har vært hjerteundersøkt med doppler ultralyd. Denne undersøkelsen ble innført som et nytt krav fra 1.3.2016, og alle hunder som skal brukes i avl må ha gjennomført dopplerundersøkelse for at valpene skal formidles gjennom klubbens valpeformidling. Vi har valgt å la hannhunder som ikke har fått utført denne undersøkelsen ennå få stå på hannhundlisten, men gjør oppmerksom på at hjerteundersøkelse med doppler ultralyd må gjøres i god tid før paring finner sted!

Listen over hannhunder oppdateres et par ganger i året og det vil fremkomme i tittelfeltet når siste oppdatering er gjort. Ved vurdering av innsendte parringer, vil de nyeste resultatene hentet fra DogWeb, legges til grunn.

Avlsrådets kommentarer:
Det understrekes at de offisielle resultatene oppgitt på hver enkelt hund, bare utgjør en del av hundens psykiske og fysiske helse. Tispeeieren må derfor foreta en helhetsvurdering av hannhunden og hans øvrige kvaliteter og også vurdere om og i hvilken grad hannen komplementerer tispen. 

Det oppfordres også å kontakte hannhundens oppdretter som i mange tilfeller vil kunne gi mer detaljerte opplysninger om hannens nærmeste familie. Genetisk manfgfold anses som svært viktig i den videre utvikling av rasen.  Ingen hannhund bør derfor være far til mer enn 5% av rasens totale registreringer i løpet av en 5 års periode. I 2017 er grensen 60 valper eller 10 kull.

Det presiseres at hannene på listen IKKE  er spesielt utvalgt / anbefalt av avlsrådet, men ført opp etter hannhundeierens ønske.

Oversikt over hannhunder finner du HER 
Dersom du ønsker din hannhund oppført på hannhundlisten, skal følgende dokumentasjon sende til avlsrådet (avlsradet@norskboxerklubb.no):

  • Kopi av utstillingskritikk fra offisiell utstilling
  • Kopi av svarbrev for spondylose

  • Kopi av HD avlesning

  • Kopi av hjerteattest

  • Kopi av svarbrev for kneleddsrøntgen (hvis utført)

  • Kopi av mentaltestprotokoll (hvis hunden er testet)