Meny

Valgkomité

Informasjon om valgkomitèn

VALGKOMITÈ 
Består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid.

MÅLSETTING FOR VALGKOMITÈ  ARBEID
Målet er at valgkomiteen skal bidra til engasjement rundt det å stille til valg i Norsk Boxerklubb.

VALGKOMITÈ OPPGAVER
Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til de verv som det etter NBKs lover tilligger årsmøtet å velge.

Enten du bare er nysgjerrig på hvordan man kan bidra i klubbsammenheng eller hvis allerede tenker at du kan bidra med kunnskap, erfaring og innsats hos oss oppfordres du til å kontakte valgkomiteen for en prat. Du når valgkommiteen på valg@norskboxerklubb.no eller ved å kontakte et av komiteens medlemmer direkte. 

Medlem

Jan-Thure Hjertås

Mobil:  918 36 908
epost: janthure.hjertas@getmail.no  

Medlem

Catrine Andersen

Mobil: 454 65 798
epost:  catrine-a@hotmail.com

Medlem

Kristin Pedersen

Mobil:  
epost:  

Vara - medlem

Nina Farevåg


Mobil:  
epost: