Meny

Helse- og atferdsundersøkelsen 2013

Skjermbilde 2014-04-23 kl. 07.15.23Helseundersøkelsen som Norsk Boxerklubb har gjennomført i 2012/2013 i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole fikk inn nærmere 800 besvarelser. De første resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem for medlemmene på årsmøtet 2013. 

Helse – og atferdsundersøkelsen har innhentet informasjon om hundene fra de som lever med dem i hverdagen for å finne ut hvilke problemer som betyr mest for hund og eier, og frekvensen av disse problemene. Frode Lingås fra Norges Veterinærhøyskole presenterte i etterkant av årsmøtet en rapport for styret med oppsummering av funn.

Norsk Boxerklubb innhentet også informasjon fra andre kilder, som forsikringsselskaper, veterinærer osv. Avlsrådet oppsummerete helheten, bearbeider resultatene og ser på enkelte sammenhenger og oppsummerer, Klubbens medlemmer fikk innsyn i de viktigste funnene fra helse- og atferdsundersøkelsen i forbindelse med raseseminaret for klubbens medlemmer i oktober 2013. Avlsrådet har også informert klubbens medlemmer gjennom flere artikler i klubbens medlemsblad, Boxernytt.

Resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen har vært et viktig grunnlagsdokument i arbeidet med å utarbeide de nye retningslinjene for avl og oppdrett som trer i kraft 1. mai 2014. Resultatene har også vært en del av grunnlagsdokumnetet når klubben i 2013 skulle utarbeidet Rasespesifikk avlsstrategi (RAS).

Basert på de funn som  er gjort, skal klubben se på områder som det bør gås dypere inn i, samt  åpne for og bidra til målrettet forskning 

Her kan du laste ned og lese hovedkonklusjonene fra helse- og atferdsundersøkelsen.