Meny

Redaksjon nettsiden

images

Norsk Boxerklubb har en egen webredaksjon som for øyeblikket består av webmaster, medhjelper og en kontaktperson fra styret.

 Redaksjonen utpekes av hovedstyre for 2 år av gangen. Oppnevningsperioden følger valgperiodene til leder i NBK. Redaksjonen består av Redaktør, 1-2 medlemmer og annonseansvarlig. 


Webredaktør: Wenche Bjørkås og Bente Dahl E-post:  webredaktor@norskboxerklubb.no

Enkelte medlemmer av de forskjellige rådene skal også kunne publiserer på nettsidene.

Nettsiden er Norsk Boxerklubbs stemme ut til medlemmene:

  • Det som skrives på nett skal være i tråd med klubbens formål jfr. våre lover § 1-2.

  • Det er de forskjellige råd- og utvalgs ansvar å levere ferdig utarbeidet stoff som ønskes publisert på nett.

  • Det skal være egne sider for publisering av helseresultater.

  • Hovedstyret og klubbens råd skal publisere saker til siden ”aktuelt”

  • Avlsrådet skal publisere saker vedr. parringsanmeldelser og kull.

  • Lokalavdelinger og kontaktområder skal selv sende inn materiale til sine sider.

  • Redaksjonene skal utvikle nettsidene innenfor budsjett vedtatt av hovedstyret