Meny

Redaksjon nettsiden

images

Norsk Boxerklubb har en egen webredaksjon som for øyeblikket består av webmaster, medhjelper og en kontaktperson fra styret.

 Redaksjonen utpekes av hovedstyre for 2 år av gangen. Oppnevningsperioden følger valgperiodene til leder i NBK. Redaksjonen består av Redaktør, 1-2 medlemmer og annonseansvarlig. 


Webredaktør: Wenche Bjørkås og Bente Dahl E-post:  webredaktor@norskboxerklubb.no

Enkelte medlemmer av de forskjellige rådene skal også kunne publiserer på nettsidene.

Nettsiden er Norsk Boxerklubbs stemme ut til medlemmene:

 • Det som skrives på nett skal være i tråd med klubbens formål jfr. våre lover § 1-2.

 • Det er de forskjellige råd- og utvalgs ansvar å levere ferdig utarbeidet stoff som ønskes publisert på nett.

 • Det skal være egne sider for publisering av helseresultater.

 • Hovedstyret og klubbens råd skal publisere saker til siden ”aktuelt”

 • Avlsrådet skal publisere saker vedr. parringsanmeldelser og kull.

 • Lokalavdelinger og kontaktområder skal selv sende inn materiale til sine sider.

  Resultater utstilling, bruks, hundesport
  De ulike resultater sendes til webredaktør, som igjen sorterer de ulike resultatene og publiseres på hjemmesiden fortløpende.
  (fra 2023 blir det kun resultater på hjemmesiden ikke i Boxernytt)

 • Redaksjonene skal utvikle nettsidene innenfor budsjett vedtatt av hovedstyret