Meny

Redaksjon nettsiden

images
Norsk Boxerklubb har en egen web-redaksjon som har ansvar for nettsidene i samarbeid med styret. I dag har webredaktør og medlen av redaksjonen fått opplæring i den nye publingsløsningern.
 

Redaksjonen utpekes av hovedstyre for 2 år av gangen. Oppnevningsperioden følger valgperiodene til leder i NBK. Redaksjonen består av Redaktør, 1-2 medlemmer og annonseansvarlig. 


Webmaster: Liselotte R. Bjørkgård, fra slutten av desember 2015: 
 webmaster@norskboxerklubb.no
Både leder og enkelte medlemmer av de forskjellige rådene, publiserer også på nettsidene.

Avlsrådet publiserer selv alt rundt avl og oppdrett.

Nettsiden er Norsk Boxerklubbs stemme ut til medlemmene:

  • Det som skrives på nett skal være i tråd med klubbens formål jfr. våre lover § 1-2.
  • Det er de forskjellige råd- og utvalgs ansvar å levere ferdig utarbeidet stoff som ønskes publisert på nett.
  • Det skal være egne sider for publisering av helseresultater.
  • Hovedstyret og klubbens råd skal publisere saker til siden ”aktuelt”.
  • Avlsrådet skal publisere saker vedr. parringsanmeldelser og kull.
  • Lokalavdelinger og kontaktområder skal selv sende inn materiale til sine sider.
  • Redaksjonene skal utvikle nettsidene innenfor budsjett vedtatt av hovedstyret.