Meny

Rasestandard ny oversettelse - NKK 12.07.2021

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCIstandard. NKK dato 12.07.2021

 
 
Opprinnelsesland/
hjemland
 
Tyskland
Kort historikk

Boxerens nærmeste opphav anses å være den lille ”Brabanter
Bullenbeisser”. Datidens oppdrett av slike hunder, som kunne
brukes på jakt, var det stort sett jegere som sto for. Hundens
oppgave var å bite seg fast i og holde viltet som hetshundene
hadde jaget foran seg, til jegerne kom og nedla byttet. For å
oppfylle denne oppgaven måtte hunden ha så bred munn og
så brede kjever som mulig. De som oppfylte disse kriteriene
var best egnet for jakt og ble derfor brukt i avl. På dette
grunnlaget drev man utvalgsavl, noe som resulterte i en
bredsnutet hund med ”oppstoppernese”. 
Helhetsinntrykk 
 
Middels stor, korthåret, kraftig med kort, kvadratisk kroppsbygning og kraftig benstamme. Tørr, meget velutviklet
muskulatur som sees plastisk under huden. Livlige, kraftfulle
og elegante bevegelser. Skal verken være klumpet eller tung,
heller ikke luftig og lett
Viktige
proporsjoner 
 
a) Kroppslengde:mankehøyde.
Kvadratisk kroppsbygning, dvs. en loddrett linje fra skulderbladspissen og en fra sittebensknuten skal sammen med en vannrett linje målt over manken danne et kvadrat.
b) Brystdybde:mankehøyde.
Brystkassen når til albuene. Brystdybden utgjør halve mankehøyden.
c) Neseryggens lengde: hodelengde. Neseryggens lengde: skallelengde = 1:2 (målt fra nesebrusken til indre øyekrok, hhv. indre øyekrok til nakkeknøl).
Adferd/
temperament

 
 
 
Nervesterk, selvbevisst, rolig og avbalansert. Gemyttet er
meget viktig. Rasens lojalitet og trofasthet overfor eier og
familie, dens vaktsomhet og store mot som forsvarer er fra
gammelt av berømt. Tillitsfull i familien, men mistroiske
overfor fremmede, glad og vennlig i lek og fryktløs når det
gjelder.
Lettlært, intelligent og modig med naturlige vaktsomhet og god
luktesans. Utmerket familie-, vakt-, tur- og tjenestehund. Ærlig
uten falskhet, også i høy alder.
 
Hode
 
 
Hodet gir boxerens dens karakteristiske preg, må stå i forhold
til kroppen, verken for lett eller for tungt. Snutepartiet mest
mulig bredt og mektig. Hodets skjønnhet ligger i det
harmoniske størrelsesforholdet mellom snuteparti og skalle.
Sett forfra, ovenfra eller fra siden må snutepartiet alltid stå i
riktig forhold til skallen, dvs. aldri for lite. Hodet skal være tørt,
altså uten rynker. Det dannes naturlige rynker på skallen når
ørene reises ved stor oppmerksomhet. På begge sider av
neseroten og nedover finnes alltid folder. Mørk maske
begrenses til snutepartiet, fargen alltid tydelig atskilt fra fargen
på hodet forøvrig slik at inntrykket ikke virker mørkt.
Skalle


 
 
Så smal og kantet som mulig. Lett hvelvet, verken rund og kort,
flat eller for bred. Nakkeknølen ikke for fremtredende. Pannefuren bare svakt antydet, må spesielt mellom øynene ikke være for dyp.
Stopp

 
Pannen danner mot neseryggen en tydelig avsats. Neseryggen
skal ikke være bulldogaktig, men heller ikke avfallende.
Nesebrusk
 
 
Bred og sort, ganske lett oppstopper; brede nesebor. Snutespissen ligger noe høyere enn neseroten.
Snuteparti
 
 
Meget godt utviklet i alle retninger, verken spisst eller smalt,
kort eller flatt. Formen påvirkes av 
a) kjevens form, b) hjørnetennenes plassering, c) leppenes form og tykkelse.
De store hjørnetenner må være plassert med størst mulig avstand, slik at snutepartiets front blir bred og nesten kvadratisk og danner en stump vinkel med neseryggen. Foran skal øvre leppekant hvile mot underleppen.
Den oppsvingede delen av underkjeven (haken)
sammen med underleppen skal ikke dekke overleppen, men
heller ikke forsvinne under denne. Haken skal både forfra og
fra siden være godt markert.
Når munnen er lukket skal verken tenner eller tunge synes.
Overleppens spalte er godt synbar.
Lepper


 
 
Leppene fremhever snutepartiets utseende. Overleppen tykk
og kjøttfylt, og fyller derved ut det hulrommet som dannes
av den lengre underkjeven, og holdes oppe av underkjevens
hjørnetenner.
Kjever/tenner


Underkjeven noe lenger enn overkjeven og er lett buet
oppover. Underbitt. Overkjeven bredt ansatt i skallen og
smalner bare ubetydelig forover. Tenner kraftige og sunne.
fortennene mest mulig regelmessig plassert i en rett linje,
hjørnetennene store og bredt plassert.
Kinn

 
 
I overensstemmelse med de kraftige kjevene tilsvarende
utviklet, uten å være fremtredende. Går over i snutepartiet i en
lett hvelving.
 
Øyne

 
Mørke, verken for små, utstående eller dyptliggende. Energisk
og intelligent uttrykk, må ikke være truende eller stikkende.
Øyelokksrendene må være mørke.
Ører


Harmonisk størrelse. Bredt ansatt på skallesidens høyeste
punkt. Godt tilliggende når hunden er i ro. Når den er oppmerksom faller de med tydelig fold fremover
Hals

 
Øvre halslinje går i en elegant bue fra en tydelig markert
nakke til manken. Lang, rund, kraftig, muskuløs og tørr.
 
 
Forlemmer
Helhetsinntrykk
 
Sett forfra rette, parallelle, god benstamme.
 
Skulder
 
Lang og skråstilt, godt tilliggende, ikke for kraftig muskulatur.
 
Overarm
 
Lang og 90˚ vinklet mot skulderbladet.
 
Albue
 
Verken inn- eller utoverdreid.
 
Underarm
  
Lange, loddrette og med tørr muskulatur.
 
Håndrot
 
Kraftig, godt markert, men ikke fremtredende.
 
Mellomhånd
 
Kort, nesten loddrett mot bakken.
 
Poter
 
Små, runde, godt sluttede; tykke og harde tredeputer.
 
 
Kropp
Kvadratisk. Kroppen hviler på kraftige, rette ben.
Manke
 
Markert
 
Rygg og lend
 
Kort, fast, rett, bred og meget muskuløs.
 
Kryss

 
Moderat avrundet, flatt hellende og bredt. Bekkenet langt og
bredt, spesielt hos tisper.
Bryst
 
 
Dypt, rekker til albuene. Brystdybden utgjør halve mankehøyden.
Godt utviklet forbryst. Godt hvelvede ribben, men ikke tønneformede, lange bakre ribben
Underlinje/buk

 
 
Elegant oppsvinget bakover. Korte, stramme flanker, lett opptrukket.
 
Hale
 
 
Ansatt heller høyt enn lavt. Naturlig medfødt. Av normal lengde og beholdes naturlig.
 
 
Baklemmer
Helhetsinntrykk
 
Meget godt utviklet og hard muskulatur, som trer plastisk frem
under huden. Hofte- og kneledd velvinklet. Parallelle sett
bakfra.
Lår
 
Lange og brede.
 
Knær

 
I naturlig stående rekker knærne så langt frem at de er i loddrett
linje med hoftebenskammen.
 
Underlår
 
Meget muskuløse.
 
Haser
 
Korte, kraftige og godt markerte. Hasevinkel ca. 140°
 
Mellomfot
 
Kort, svakt skråstilt mot bakken på 95-100°.
 
Poter
 
Noe lengre enn forpotene, sluttede; tykke og harde tredeputer.
 
 
Bevegelser
Livlige, fulle av kraft og edelhet
 
Hud
Tørr, elastisk, uten rynker
 Pels
Hårlag
 
Kort, hard, glinsende og tilliggende.
 
Farge

 
 
Gul eller tigret. Gult forekommer i ulike nyanser fra lys gul til mørk hjorterød, der en nyanse midt imellom (= rødgul) er den vakreste. Sort maske.
Tigret er mørke eller sorte striper som går i ribbenas retning
på de ovennevnte gule bunnfargene. Bunnfarge og striper
klart adskilt fra hverandre.
Hvite tegninger skal ikke betraktes som feil, men kan til og
med være ganske tiltalende.
 
Størrelse og vekt
Mankehøyde

 
Hannhunder: 57-63 cm
Tisper:            53-59 cm
 
Vekt

 
Hannhunder: over 30 kg (ved mankehøyde på ca. 60 cm)
Tisper:            ca.   25 kg (ved mankehøyde på ca. 56 cm)
 
 
 Feil:
 
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i
relasjon til rasebeskrivelsen.
Gemytt 
 
-Mangel på temperament.
Hode

 
 
- Mangel på edelhet og uttrykk. Mørkt uttrykk, pinscher- eller bulldogpreg.
-Avfallende neserygg; lærfarget, lys eller u-pigmentert nesebrusk.
- For spisst eller for lett snuteparti. Synlige tenner eler tunge når munnen er lukket. Sikling.
- Skjev underkjeve, skjev tannstilling, feil tannstilling, dårlig utviklede tenner, usunne tenner pga. sykdom.
- Såkalte rovfugl-øyne, u-pigmenterte blinkhinner.
- Flagrende, halvt stående eller stående ører. Rosenører.
Hals 
-Kort, tykk; løs halshud.
Kropp
 
 
- For bred og for tung front.
- Rygg: Tynn, svai.
- Lend: Lang, smal, skarpt innsunket, karpelend,
svak forbindelse med krysset.
- Kryss: Avfallende. Smalt bekken.
- Hengebuk, innsunkne flanker.
Hale

Lavt ansatt. Haleknekk.
Front


 

- Utoverdreide poter (fransk)
- Ustabile skuldre
- Ustabile albuer
- Svak mellomhånd
- Harepoter, flate, sprikende tær.
Bakpart

 

- Svak muskulatur. For lite eller overvinklede
bakben. Sabelben.
- Hjulbent, kuhaset, trange haser.
- Harepoter.
Bevegelser

 

-Vaggende, stive eller ikke-jordvinnende
bevegelser.
- Passgang
Farge

 

- For høy maske.
- For tette eller for få synlige striper i tigreringen.
- Uharmoniske hvite tegninger, som helt eller
halvsidig hvitt hode.
- Mer enn 1/3 hvit bunnfarge.
- Blandede farger.
-Skitten grunnfarge. Andre enn de i standarden
beskrevne farger.
Diskvalifiserende
feil


 

Aggressive eller tydelig sky hunder.
 -Hunder om viser store fysiske eller mentale avvik.
- Stumphale
 

 

OBS:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.