Meny

Håndbok for Norsk Boxerklubb - revidert januar 2020

pen bok - tegningDet legges nå ut en ny versjon av håndboken som beskriver hvordan ulike organer i klubben (råd, utvalg, komiteer m.m.) skal forholde seg til hverandre, til medlemmene og hvilke oppgaver de skal ivareta. Retningslinjene for klubbens organer er vedtatt av styret (jfr klubbens lover §4-3 pkt 5).

Håndboken er et levende dokument. Dette innebærer at den vil endres ved behov. Endringer som gjøres vil fremkomme i eget avsnitt for dette etter innholdsfortegnelsen.
I 2019/2020 har styret revidert håndboken så alle endringer fremkommer i denne endringsloggen. 

Håndboken kan du laste ned her.

Vedtaksprotokoll 2019 - 2021 finner du her
Vedtaksprotokoll 2013 - 2018 finner du her

Vedtaksprotokoll 2008 - 2013 finner du her