Meny

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

BoxerhodeI 2012 ba  Norsk Kennel Klub gitt alle raseklubberom å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for sin(e) rase(r).

RAS skal bidra til tydelig definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og være et verktøy for å sikre sunn avl på rasen også i fremtiden. Hensikten er å lage en strategi for å oppnå funksjonelt friske boxere med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Norsk Boxerklub satte ned en gruppe som utviklet et forslag til RAS. Forslaget ble presentert for klubben på oppdretterseminaret i desember 2013. I etterkant av dette fikk oppdrettere og medlemmer anledning til å uttale seg i en høring. 

I februar 2014 godkjente styret RAS og oversendte denne til Norsk Kennel Klub.

I februar 2016 ble klubben gjort oppmerksom på at det var ulik versjon av RAS på klubbens hjemmesider og på NKK sine sider. Styret benyttet anledningen til å rette opp i kosmetiske feil på forsiden og i innholdsfortegnelsen i siste versjon og har sendt denne til NKK for publisering. 

Her kan du laste ned RAS versjon 2

RAS endringslogg:
Fra versjon 1 til versjon 2:
- satt inn avsnitt om matadoravl 
- korrigert gyldighetsdato i tråd med tilbakemelding fra NKK

Fra versjon 2 til 2c (2 b er en arbeidsversjon som ikke er publisert):
- kosmetiske rettelser på forsiden og i innholdsfortegnelsen