NKK - høringer

NKK logoNKK sender jevnlig ut saker de ønsker klubben skal mene noe om. Ikke alle saker er like aktuelle for vår klubb, men vi forsøker likevel å gi konsturktive tilbakemeldinger. Vedlagt ligger høringsutkastene til noen av de siste sakene og oppsummert hva NBK har gitt av tilbakemelding.


 

2017 Høring - Omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler

Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:


frist kommer
- sendes:


post@norskboxerklubb.no
 
2017 Høring - Forslag til endringer i den obligatoriske lovmal for klubber og forbund
Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:


02.05.2017
- sendes:


post@norskboxerklubb.no
 
2016 Høring - Forslag til nye championatregler for lydighet
Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

04.09.2016 - sendes:


post@norskboxerklubb.no

 
 
2016 Høring - Etablering av Nordiske utstillinger
Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

31.07.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 
 
2016 Høring - Forslag til nytt regelverk for NKKs kåringsprøver - utarbeidet av fagkomiteen for brukshund

- Høringsutkast kåringsprøveregler -
gjeldende fra 2017

 
Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:

01.07.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 
 
2016

Høring:

- Endringer i NKKs lover nr 1 -
  HS sitt lovforslag

  - Forenklet svarskjema NR 1- Endringer i NKKs lover nr 2 -
  Disiplinærbestemmelsene

  - Forenklet svarskjema NR 2Frist for innspill til Norsk Boxerklubbs hovedstyre:


08.05.2016 - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 
2016 Høring - Endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
- Høringsbrev og -notat om endring av etiske grunnregler for avl og oppdrett
 
Frist for innspill til Norsk Boxerklubb:

17.04.2016  - sendes:

post@norskboxerklubb.no
 
2016
Høring - Utdanningsplan for instruktørudannelse Trinn 1
- NKKs forslag til ny Trinn 1 i instruktørudanningen


 
Frist for innspill til Norsk Boxerklubb:

20.02.2016
 
 
2015 Høring - Nye regler for lydighetsprøver
-
Høringsutkast til nye regler for lydighetsprøver
Frist 1. oktober Høringssvar fra Norsk Boxerklubb
Vi i Norsk Boxerklubb har gått igjennom de foreslåtte endringene og gir med dette følgende
innspill/forslag til endringer.
• Utstyr: Metallapport
NBK mener det er ønskelig med endret utforming av selve apportbukken. For å unngå
skader bør den ha avrundete hjørner.
• Rekruttklasse:
Det bør være 5 meter mellom hver hund i fellesdekken.
• Norsk Boxerklubb mener det ikke bør være så strenge krav til posisjon mellom
øvelsene.
• Norsk Boxerklubb mener regelverket som er gjeldene pr.d.d., skal videreføres for
Nasjonale prøver ut 2016
• Når det gjelder internasjonale prøver kan nye regler implementeres fra 01.01.2016.
 2015
Høring - landslagsregler agility
-
Høringsbrev agility 2015
- Høringsforslag- regler for det norske agilitylandslaget

Frist 1. september
 
 2015
Høring - Regler for internasjonale konkurranser RIK
- Høringsbrev - RIK reglene
- Regler for dommerutdanning RIK
- Regler for mesterskap RIK
- RIK regler 2015 - Forslag
- Saksforelegg revidert regelverk for RIK

Frist 1. september
 
 
 
 
 
2014
 NKKs ressurskartlegging
Frist for høring 23. juni
Svar fra NBK vedr. ressursbruk
Norsk Boxerklubb har sett på ressurskartleggingen som er utført i organisasjonen. I hovedsak er NBK fornøyd med den bistanden som gis til oss som klubb. Vi ser forbedringspotensiale ved nytt IT system som vi også håper vil forbedre raseklubbenes muligheter bl.a. i forhold til å ta ut helse- og medlemsstatistikk. Klubben ser at det periodevis kan ta svært lang tid å få svar fra sentralbordet, men ønsker å tilføye at vi opplever de som svarer der som svært serviceinnstilte. Det er viktig for NBK at det opprettholdes høy servicegrad innenfor områdene der vi har aktivitet, utstillinger, prøver, medlemsoppfølging og helse. Lykke til i det videre arbeidet
2014
 Frist for høring 23. juni
Svar fra NBK vedr. strategiplan
Norsk Boxerklubb har lest strategien og hatt denne oppe på to styremøter. Klubben opplever strategien som abisiøs, men god. 
 
 
 
 
2013
 
2013
NSF har gitt tilbakemelding om at vi støtter forslaget fra NKK
 
 
 
 
 
 
2012
2012