Kritikker NBK- og NKK-utstillinger

Her finner dere oversikter over siste års kritikker og premielister fra både NBK- og NKK sine utstillinger.

Klubben sine kritikkskjema er skannet inn, NKK sine kan være lenket hos, med det som følge at lenkene kan bli brutt. Men premielistene er lastet ned, så de bør besta selv om NKK endrer sine sider.

Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2023
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2022
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2021

Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2019 - Foreløpig kun NBK
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2018
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2017
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2016
Kritikker NBK- og NKK-utstillinger 2015
Kritikker NKK-utstillinger 2013