Referat fra Dialogmøtet 10. juni 2017

pen bok - tegningReferat fra Dialogmøtet 10.06.2017

Referatet fra møtet er klart, og publisert på nettsiden:
Andre referater

Direkte til referatet