Informasjon fra leder i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi

Doppler Skjerm2Informasjon fra leder i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi


Det er startet en Nordisk Kardiologiforening, og på sitt første møte diskuterte de avlsanbefalinger for forskjellige raser. Vedlagte brev inneholder deres anbefalinger for undersøkelse av, og status på boxere som skal brukes i avl. Vi ønsket å dele disse anbefalingene, men Norsk Boxerklubbs hovedstyre har pr. i dag ikke planer om å endre retningslinjene for avl.

Vi vil samtidig minne om at det nå er mulig for medlemmer å søke om å få dekket inntil kr. 1.500,- av dopplerundersøkelsen. Se egen informasjon om dette.

2016-12-09-Brev-fra-Norsk-Forening-for-Veterinær-K