Norsk Boxerklubb sponser deler av hjerteundersøkelse med doppler ultralyd

DopplerSponsorering av hjerteundersøkelse med doppler ultralyd

Hovedstyret ønsker at flere boxere som brukes i avl skal undersøkes med doppler ultralyd slik at de oppfyller klubbens retningslinjer for avl. For å stimulere til dette, har hovedstyret vedtatt: Oppdrettere, eller eier av en hund som er planlagt brukt i avl kan få tilbake halve kostnaden av undersøkelsen inntil kr 1.500,-. Det er en forutsetning at hundens eier er medlem av Norsk Boxerklubb.

Det er også mulig for de som allerede har gjennomført dopplerundersøkelse å søke om å få refundert halve kostnaden.

For å få beløpet refundert, må man sende kopi av kvitteringen til avlsradet@norskboxerklubb.no og oppgi et kontonummer som man ønsker beløpet betalt til.

Pengene tas fra helsefondet, og det er satt et tak på 50 000,-. Når det beløpet er benyttet, vil hovedstyret evaluere tiltaket.

Se også Informasjonsbrev fra leder i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.