Hva skal til for å delta i Spondyloseprosjektet?

Norsk Boxerklubb refunderer inntil kr. 1500 for medlemmer, og inntill kr. 750 for ikke-medlemmer
Les mer om Spondylosprosjektet

Hvem kan være med?

  • - Alle Boxere registrert i NKK’s register som har kjent spondylosestatus avlest hos NKK.
  • - Eier trenger ikke være medlem av Norsk Boxerklubb (men får da lavere refusjon)
  • - Hunden skal være minst 24 måneder, og det skal ha gått minst 12 måneder fra forrige røntgenundersøkelse.
  • - Hunden skal ikke være over 9 år.

Slik gjør du:

  1. Send en mail til spondylose@norskboxerklubb.no for å sjekke at hunden din er kvalifisert, og at det er midler igjen i prosjektet (kan droppes)
  2. Bestill time for undersøkelse hos din veterinær
  3. Bestill rekvisisjonsskjema for spondyloseundersøkelse på mine sider hos NKK på vanlig måte
  4. Ta vare på kvitteringen fra veterinæren din
  5. Når du får svarbrevet, sender du kopi av svarbrevet sammen med kopi av kvitteringen og ditt kontonummer til spondylose@norskboxerklubb.no
  6. Dersom du har svarbrevet fra forrige undersøkelse, ønsker vi også kopi av det

Til alle som har deltatt så langt: Takk for deres bidrag!

Les mer om Spondylosprosjektet her