Nye rasespesifikke dommeranvisninger BSI-rapporter

Nordisk Kennel UnionNorsk Kennel Klub har sendt Norsk Boxerklubb informasjonbrev om at det er enighet om nye rasespesikke dommeranvinsinger,- Breed Specific Instructions BSI.
Som det står i informasjonsbrevet fra NKK, er det endringer i pkt. 1 for vår rase, punktet er mer spesifisert.
Foreløpig har vi ikke fått den nye utgaven, men begge punktene som er spesielt rettet mot boxer, er gjengitt i brevet fra NKK.

Dere finner den gamle utgaven her BSI 2014, så kan dere sammenligne med den nye BSI 2018