NKK-høring - Forslag til fremtidig organisering av Norsk Kennel Klub

NKK-Logo bestNKK har invitert til å avgi høring om fremtidig organisering av Norsk Kennel Klub

 Høringsbrevet finner dere her 
Norsk Boxerklubb er invitert til å avgi høring om forslag til fremtidig organisering av Norsk Kennel Klub. I høringsdokumentet foreligger det store endringsforslag som vi som klubb må ta stilling til, dette gjelder særlig innenfor områdene medlemstilknytning og regionene i NKK.
Har du som medlem, innspill til hva vi bør mene om denne saken vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende oss mail på post@norskboxerkulbb.no eller kommentere saken på vårt diskusjonsforum på Facebook. Frist for å komme med innspill er: 24.04.2018