Forslag til fremtidig organisering av Norsk Kennel Klub - Høringsuttalelse

NKK-Logo bestNorsk Boxerlubb har behandlet sak vedrørende forslag om omorganisering av Norsk Kennel Klub. Saken har vært diskutert i flere runder i Raseklubbenes Fellesallianse. Norsk Boxerklubb har sammen med 36 andre raseklubber, to foreninger og 12 regioner valgt å støtte et felles svar. 

Her finner dere høringssvaret Norsk Boxerklubb sendte inn sammen med de øvrige klubbene/foreningene/regionene, og høringsnotatet Norsk Kennel Klubb hadde sendt ute - (og NBK-høring hos medlemmer).