Årets veteran - utgått

boxerillu2Denne prisen ble fra 2010 erstattet av Årsvinnner veteran hannhund/tispe. Dette som en følge av endringer i NKKs utstillingsregler.
Tildeles beste boxer veteran på NBK’s hovedutstilling.
Hunden må være bosatt i Norge, og eier må være medlem av NBK.

 2009

NUCH Dahlina's Jolly Roger (Kersti Winger)

2006 - 2008:
Ikke utdelt

2005:
N DK UCH Flashman's Uri Geller (Inger J Bang)

2004: 
VDH.CH NORD UCH KORAD NV-99 SV-00 Rognerud's Diesel (Trine-Lise Hammer/Ingar Karlsen)

2003: 
VDH.CH NORD UCH KORAD NV-99 SV-00 Rognerud's Diesel (Trine-Lise Hammer og Ingar Karlsen)