Nye utstillingsregler fra NKK - gyldige fra 01.01.2022

Av endringer/presiseringer som også gjelder Norsk Boxerklubb, nevnes:
Du finner det nye regelheftet her.
2022.01.01 nkk UTSTILLINGSREGLER1. Arrangør skal påse at katalog for utstillingen ikke publiseres, selges eller gis ut før tidligst 2 timer før utstillingen starter.

2. Nedre aldersgrense for å handle hund på offisielle og uoffisielle utstillinger er 10 år.

7. Dommere som kun dømmer uoffisielle klasser som valpeklasser og juniorhandling, kan melde på hund i offisielle klasser, men ikke selv fremføre hund til bedømmelse den dagen de fungerer.

Endringer fra 2021
10. Etter påmelding er det forbudt å flytte en hund fra en klasse til en annen (endret pr. 1.7.21) Unntak: - trykkfeil eller liknende som ikke kan lastes påmelder.

11.09 CH Klassen er fra 1.1.2017 ikke obligatorisk for norske utstillingschampioner. Hunder som oppnår norsk utstillingschampionat etter påmelding, må stille i den klassen hunden er påmeldt i (endret pr.1.7.21).

11.13 Konkurransebedømmelse – 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. Det er ikke tillatt å bytte om på allerede plasserte hunder fra konkurranseklasse i BHK/BTK (ny fra 1.1.21). Certifikat (cert) deles ut i BHK/BTK til beste hund som ikke er norsk utstillingschampion (herunder hunder som fyller kravene men ennå ikke har fått godkjent sitt championat). Reservecert tildeles den nest beste ikkechampion etter de samme kriterier. Kun de to beste hundene som ikke er norske champions kan konkurrere om cert/res.cert. Om disse to er fullcertet deles ikke cert/reserve cert ut. Hundene behøver ikke være plassert i BHK/BTK. Med «fullcertet» menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat.

Minner også om NKK's etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konkourranse

Husk endring/presiserinf 01.01.2019:
Punkt 1. Det er nå presisert i regelverket at: enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner til gjeldene regler.