Championatregler pr. 01.01.2019 - Versjon 2

GENERELT OM CHAMPIONATER
2019-01-01-ChampionatreglerprVersjon2

Championat deles inn i norske, flernasjonale og internasjonale. 
Dette regelverk regulerer de krav som gjelder for oppnåelse av de ulike norske, flernasjonale og internasjonale championater (og eventuelle kombinasjoner av disse). 
Det henvises til de aktuelle prøve- eller utstillingsregler for å se krav for deltakelse på prøver utstillinger. 
Hunden kan bli champion i hvilket som helst av de nordiske land når den fyller landets championatkrav. Hvert land har egne spesialbestemmelser som kan variere i de ulike land og for de ulike rasene. 
Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, bruksprøver for brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion. 
Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for jaktchampionat osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land. 
Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller eventuelle tilleggskrav for rasen.

Les championatreglene her, eller trykk på bildet