Lokalavdeling Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus
På lokalavdelingens facebookside kan du følge med på hva som skjer.
Lokalavdeling har også egen nettside.

Kontaktinformasjon Boxeroa@hotmail.com

Styret

Anne Ekstrøm, leder 917 23 098
Tone Granli, nestleder
Ole Wang, Styremedlem
Eli Capoferro, Styremedlem
Line Orlund, Styremedlem
Ingunn Terjesen, vara
Vibeke Moe Mølmen, vara

Hentet fra O/A nettside pr 10/2023