Lokalavdeling Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus
På lokalavdelingens facebookside kan du følge med på hva som skjer.
Lokalavdeling har også egen nettside.

K
ontaktinformasjon Boxeroa@hotmail.com

Slik ser styret ut etter årsmøte 2020, og følgende styre ble valgt:
Leder: Anne Ekstrøm (ikke på valg)
Nestleder: Tone Granli (ny)
Styremedlem: Ingunn Terjesen (ikke på valg)
Styremedlem: Tone Robertsen, 2 år
Styremedlem: Ole Wang, 2 år
Vara:  Lovisa Plotz, 1 år
Vara: Ingrid Tomoulvski, 1 år