Kontaktområde Buskerud

Kontaktområde Buskerud har avholdt medlemsmøte og valgt ny kontaktperson den 25.10.2020

Kontaktområdet har egen facebookside hvor aktiviteter blir annonsert 

 Kontaktperson er nå: Gry-Tone Hjertås - Telefon: 984 68 814 - E-post: gry.tone.hjertas@ebnett.no