Viktig melding fra Valgkomitéen!

Kjære medlem av boxerklubben!

Vi i valgkomiteen ønsker forslag fra deg på kandidater som du mener kan være med å bidra til klubbens utvikling på en positiv og fremtidsrettet måte.

På årsmøtet 2. april 2022 skal det velges

  • ·         styreleder for to år

  • ·         to styremedlemmer for to år

  • ·         to varamedlemmer til styret for ett år

I tillegg skal det velges

  • ·         ett medlem av valgkomitéen for to år

  • ·         ett varamedlem til valgkomitéen for ett år

Som leder ser vi for oss en person med interesse for og erfaring fra organisasjons-/styrearbeid. Du må være opptatt av å drive klubben i tråd med klubbens formålsparagraf:

«Norsk Boxerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av boxer. Norsk Boxerklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.»

En leder av styret må være god til å samarbeide, være strukturert, kunne delegere arbeidsoppgaver til de andre medlemmene av styret og sørge for at vedtak gjort på årsmøtet blir gjennomført. Oppgavene til styret kan du lese nærmere om i Håndbok for Norsk Boxerklubb som du finner her.

Som styremedlemmer ønsker vi oss personer med gode samarbeidsevner som er villige til å jobbe aktivt for en positiv utvikling av boxeren som rase.

Er du en person som kan tenke deg å være med i dette arbeidet, eller har du forslag på andre kandidater du tror kan bidra positivt i styret eller valgkomitéen, hører vi gjerne fra deg så snart som mulig.

 

Forslag kan du sende på e-post til Valgkomitéen. Adressen er: valg@norskboxerklubb.no