Viktig melding fra NBKs valgkomitèen 2022/2023!

Kjære medlem av boxerklubben!

Vi i valgkomiteen ønsker forslag fra deg på kandidater som du mener kan være med å bidra til klubbens utvikling på en positiv og fremtidsrettet måte.

På årsmøtet 22. april 2023 skal det veges

      ·                 Nestleder for to år

·               ·          ett styremedlem for to år

·                ·                  to varamedlemmer til styret for ett år

I tillegg skal det velges

·              ·          to medlemmer av valgkomitéen for to år

·              ·                ett varamedlem til valgkomitéen for ett år

Vi ser for oss kandidater som ønsker å drive klubben i tråd med klubbens formålsparagraf:

«Norsk Boxerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av boxer. Norsk Boxerklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.»

Nestleder i ett styret må være god på å samarbeide, være strukturert, kunne sørge for at vedtak gjort på årsmøtet blir gjennomført. Oppgavene til styret kan du lese nærmere om i Håndbok for Norsk Boxerklubb som du finner her.

Som styremedlemmer ønsker vi oss personer med gode samarbeidsevner som er villige til å jobbe aktivt for en positiv utvikling av boxeren som rase.

Er du en person som kan tenke deg å være med i dette arbeidet, eller har du forslag på andre kandidater du tror kan bidra positivt i styret eller valgkomitéen, hører vi gjerne fra deg så snart som mulig. 

Mvh

Valgkomitèen:
Per Frey, Kristin Pedersen og Jane Øvereng.

Forslag kan du sende på e-post til Valgkomitèen. Adressen er: valg@norskboxerklubb.no