Verv, råd og utvalg 2022

Søndag 24. april hadde vi styreseminar i NBK. En av de viktigste sakene vi diskuterte var hvem som skulle sitte i de ulike rådene. Takk til alle dere som har stilt dere til disposisjon for klubben. Vedlagt er oversikt over medlemmer i råd og utvalg per 24. april 2022.

Line