Valgkomitéens informasjon om forslag på kandidater til NBKs hovedstyre og andre verv til Årsmøtet 2020

Frist for å komme med forslag på kandidater til de forskjellige vervene er 7. mars 2020.
Finn ut mer om hvordan du best går fram for å foreslå kandidater.

AvkrysningValgkomiteen viser til Boxernytt nr 4 – 19 hvor Hovedstyret innkaller til NBKs Årsmøte 18. april 2020.

Valgkomiteen foretrekker at forslag på kandidater til de ulike vervene i klubben sendes inn via nettskjema; https://forms.gle/pxrgApipSAu16znT6. Alternativt kan de sendes per e-post: espen.hagstrom@gmail.com (slik som informert i innkallingen til Årsmøtet).

Vi gjentar at frist for å innstille kandidater er lørdag 7. mars.

Hilsen Valgkomiteen