Referatet fra styreseminaret 24. april.

pen bok - tegningGå inn under fanen "drift" for å lese både dette og tidligere referater.

Siste søndag i april hadde styret heldagsseminar der den viktigste oppgaven var å gå gjennom hvem vi kunne tenke oss å ha med i klubbens råd og utvalg. Vi kom ikke helt i mål og kommer til å fortsette arbeidet med å få på plass de siste navnene.
Det er gledelig at det nå er er større balanse mellom kvinner og menn i klubben råd og utvalg. 

Neste styremøte er onsdag 4. mai.

Dersom dere har saker dere ønsker at styret skal behandle, kan disse sendes til post@norskboxerklubb.no