Referat fra internasjonal BOAS konferanse 20 -21. juni 2023 av ATIBOX`s generalsekretær Nigel Rallings

BOAS20 -21. juni 2023 var det er BOAS seminar i Norge.
Seminaret var i regi av NKK og de klubbene som i dag har BOAS-testing på sine raser.

GENERALSEKRETÆR ATIBOX Nigel Ralling
Atibox var invitert til konferansen som observatør og deltok med generalsekretær Nigel Rallings.
Han har skrevet et referat fra møte som vi presenterer her.