Presentasjon av boxerstatistikk 18. april og 10. mai kl. 19.00 - 21.00

boxerillu2I løpet av 2023 skal Norsk Boxerklubb revidere klubbens retningslinjer for avl og oppdrett. For at alle medlemmer skal ha et felles utgangspunkt for å diskutere hva som er relevant å ha med som retningslinjer, inviterer styret og avlsårdet i klubben til informasjonsmøter med relevant statistikk for rasen - og påfølgende oppstart av diskusjon.
Samme statistikk presenteres i begge møtene - diskusjonen som følger avhenger av hvem som deltar

Møtet er for amedlemmer og passer enten du bare er interessert i statistikk for rasen eller du har meninger om våre retningslinjer for avl og oppdrett.

Her er lenke til møtene
18. april: Klikk her for å bli med i møtet 
10. mai: Klikk her for å bli med i møtet