Politiattest for å arrangere aktiviteter med barn/unge og- eller personer med funksjonshemming

NKK-Logo best
 

NKKs hovedstyre har vedtatt at alle som i regi av klubber og forbund gir tilbud til barn/unge eller personer med funksjonshemming, heretter må ha gyldig politiattest. NBK ser ikke at vi umiddelbart har aktiviteter som retter seg mot den aktuelle målgruppen, men vil selvfølgelig informere klubbens tillitsvalgte om vedtaket. Klubben har også fått informasjon om hvordan vi skal gå frem for å søke om slik attest og vil være behjelpelige med dette dersom det er aktuelt for noen i klubben.
Brevet fra NKK finner dere her