Oversikt over stamtavler for boxere med kronisk nyresvikt og informasjon til alle som eier en boxer

NyreAlle tilfellene som finnes i oversiktene her er boxere der oppdretter eller hundeeier har rapportert inn sitt tilfelle til NBK med utfyllende sykehistorie og blodprøvesvar fra veterinær, og evt. obduksjonsrapport. Veterinær Reidun Heiene er engasjert som konsulent for å kvalitetssikre diagnosene. De navnene som er merket med blått i stamtavlene, er navn på foreldredyr som har produsert avkom med kronisk nyresvikt. 

Dokumentet omfatter i tillegg stamtavlen til et par norskfødte boxere fra den svenske listen. I tillegg har vi farget boxere (norske og utenlandske) som er kjent produsent av avkom med nyresvikt i andre land samarbeid med boxerjkd.com.

Vi har valgt å publisere stamtavler fordi det gir mest informasjon. Du vil derfor ikke finne navnet til hver enkelt syke hund, men der vi har slik informasjon vil hundens fødselsår, år for diagnose og evt året den døde skrevet under stamtavlen. Hvis det er nevnt flere hunder under hver stamtavle, så er det flere hunder med samme foreldre som er syke eller døde av nyresvikt.

Oversikten vil bli oppdatert med fortløpende når vi får informasjon om nye tilfeller. 

Det er viktig å være oppmerksom på at dette kun er de tilfellene som er kjent for avlsrådet, det kan være mange flere tilfeller enn de som finnes i vår oversikt. Dersom du er (eller har vært) eier av en boxer med kronisk nyresvikt som ikke finnes i oversikten, kan du melde det inn til avlsrådet på avlsradet@norskboxerklubb.no. Det spiller ingen rolle hvor lenge det er siden. Vi ønsker at alle som har eller har hatt Boxer med nyresvikt melder inn selv om familien/kullet/foreldrene allerede står merket med blått i stamtavlene.  Det kan hende nettopp din hund kompletterer bildet vi har i dag og er en brikken som mangler i enkelte stamtavler.

Husk at: Alle tilfeller av kronisk nyresvikt hos unge boxere skal betraktes som arvelig med mindre hunden er blitt obdusert og annen årsak er bekreftet.

Vi har i tillegg til listen over sikre tilfeller, laget en oversikt over innrapporterte tilfeller av nyresvikt som vi kaller mistenkte tilfeller. Det er hunder som er døde av nyresvikt, men som har mangelfulle sykehistorier som ikke gir oss sikker diagnose kronisk nyresvikt. Foreldrene til disse hundene, som ikke har andre avkom med nyresvikt er merket med grønt. En av hundene i denne oversikten har sikker diagnose kronisk nyresvikt, men var ikke ung da diagnosen ble stilt.

Her finner du stamtavler for boxere med sikker diagnose kronisk nyresvikt

Her finner du stamtavler for boxere med nyresvikt som mistenkes å være kronisk

Ulike navn på nyresvikt:

CKD - chronic kidney disease
JKD  - juvenile kidney disease
RD   - renal dysplasi
PNP  - progressive nefropati

 Slik kan databasen brukes: klikk på overskriften under for å komme til informasjonen

  1.  Alle som eier en boxer 

  2. Oppdrettere, hannhundeiere, eller tispeeiere som ønsker å ha et kull

  3. Du som planlegger å kjøpe en boxer:  -  Kontakt avlsrådet for alle spørsmål om nyresvikt