OBS - Dommerendring til utstillingen NBK Oslo/Akerhus søndag 26. mars i Drammen Hundepark

Vi har fått dommerendring søndag 26 mars , ny dommer er allround-dommer Anne Livø Buvik som erstatter Juta Haranen
Informasjon om utsillingen finnes her.