Nytt webinar med fokus på utstilling. Webinaret er den 9. mars kl. 19:30-21:30 Påmeldingsfrist 08.03. kl 17:00

Brukshundrådet fortsetter sin webinar-serie om ulike bruksaktiviteter. Vi ønsker å skape et større engasjement blant NBK sine medlemmer knyttet til de ulike bruksgrenene/prøvene og alt man kan bruke boxeren til.
Denne gangen står utstilling for tur, og hvorfor man også burde stille ut boxeren når man trener hundesporter med boxeren. Webinaret er den 9. mars kl. 19:30-21:30 og er åpent for klubbens medlemmer.
Fokuset i webinaret vil være hva en utstilling er og hva som kreves av utstillingsresultater for eksempel for å oppnå et championat i forskjellige hundesporter. Noen av spørsmålene vi i brukshundrådet ønsker å besvare gjennom webinaret er:
- Hva er egentlig BIR/BIM, Cert/Storcert?
- Hva betyr fargekodene, slik som rødt, blått, gult, grønt, grått og brunt?
- Hvorfor må jeg på utstilling hvis jeg bare skal trene og konkurrere i for eksempel lydighet?
- Hva kreves for å oppnå de ulike klassifiseringene/fargene/sløyfene?
- Hvordan stille ut en hund for å oppnå godkjente resultater?
- Hvilke resultater trenger jeg for å oppnå championat i ulike hundesporter?
image0

Vi er nok en gang så heldige at vi har fått med Jan Vidar Bakker på laget. Han har lang erfaring både fra hundesporter og utstilling. Vi er derfor overbevist om at de fleste vil ha nytte av dette webinaret.
Det er mulighet å stille spørsmål. Det er fint om eventuelle spørsmål dere allerede sitter inne med sendes til brukshundrådet pr. mail til: brukshundradet@norskboxerklubb.no.
Påmelding sendes til brukshundradet@norskboxerklubb.no, frist for påmelding er 8. mars kl. 17. Etter påmeldingsfrist er utløpt vil de påmeldte få tilsendt en lenke for deltakelse til webinaret. Webinaret er gratis for klubbens medlemmer.