Nytt styre fra 2023

Takk for alle som enten fysisk eller digitalt deltok på dagens årsmøte i Norske Boxerklubb.
nytt styre 2023Nytt styre er:
Line Orlund, leder
Tone Robertsen, nestleder
Trine Larsen,medlem
Ingeborg Carlsson, medlem
Hege Thommesen, medlem
Nina Frafjord Søvdsnes, varamedlem
Markus Lunde, varamedlem
Valgkomiteé:
Per Frey
Kristin Pedersen
Tore Halvorsen
Vara: Nina Farevåg
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Styret benytter anledningen til å takke Trine Glorvigen og Arne Johan Haugen som gikk ut av styret og Jane Øvereng som gikk ut av valgkomiteen.

Se protokoll her om klubben/drift/årsmøte