Nytt styre

IMG_39521001[42856]Rundt 40 medlemmer hadde tatt turen til årsmøte på Gardermoen lørdag 2. april. I tillegg deltok rundt 20 digitalt på teams. Under god ledelse av våre to ordstyrere, Elin Lundby og Morten Kristoffersen hadde vi gode diskusjoner med påfølgende vedtak.

Valgene var tidkrevende å gjennomføre, men etter flere valgrunder for å sikre det flertallet til hver kandidat som våre lover krever, består nå styret og valgkomiteen av følgende personer.


Her er nytt styre:


Leder: Line Orlund
Nestleder: Hege Thommesen (går tilbake til nestlederverv)
Medlem: Tone Robertsen - 2 år
Medlem: Trine Larsen - 2 år
Medlem: Trine Glorvigen - 1 år (suppleringsvalg)
Varamedlem: Arne Johan Haugen - 1 år
Varamedlem: Ingeborg Carlsson - 1 år

Ny valgkomitee:

Leder: Eli Mette Eikrem (var ikke på valg)
Medlem: Jane Øvereng (var ikke på valg)
Medlem: Per Frey - 2 år
Varamedlem: Kristin Pedersen 1 år

Det nye styret skal ha sitt første møte førstkommende mandag.

Vi takker Eirin Johansen som nå gikk ut av styret. Også Erik Rognlie og Hedvig Færø som gikk ut av valgkomiteen fortjener en stor takk.