Nye regler om omsetning og registrering av knallvåpen

Disse benyttes blant annet til bruks 

PolitietKlubben kjenner ikke til at det er noen av de lokale områdene som er i besittelse av knallvåpen, men ettersom dette benyttes i bruks, mener vi det er viktig å informere medlemmene om nye regler for omsetting.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/02/07/fri-omsetning-av-knallvapen-stanset/?fbclid=IwAR1mCocdlwGctDDVJ7jLTA9qUmz0KCAPAyJ6uT10KQurtjCNLfokeKpYng4