Ny oppdatert informasjon om Dialogmøtet 10. juni 2017

Logo

Dialogmøte 2017

Møtet holdes på Antrozoologisenteret på Ås 10. juni kl. 18.00 - 21.00

Kjære oppdretter!

Vi ønsker at du som er en av fremtidens boxeroppdrettere, og dermed en viktig del av rasen og klubbens fremtid, møter opp og deltar aktivt i dette møtet, slik at vi kan finne en løsning på den konflikten som oppleves.

Som medlem av NBK er vi alle forpliktet av klubbens lover som sier:

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å:

a)            Støtte Norsk Boxerklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet

b)           Følge Norsk Boxerklubb og Norsk Kennel Klubs lover, bestemmelser og retningslinjer

c)            Sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NBK eller NKK hva gjelder klubbinterne regelverk.

Det er problematisk for klubben og rasen at en rekke oppdrettere velger å ikke forholde seg til klubbens lover og retningslinjer. Dette ønsker vi å rydde opp i, og det er en viktig grunn til at vi inviterer til dette dialogmøtet.

Retningslinjene for avl skal revideres i året som kommer, hvis du har meninger om retningslinjene, eller forslag til endringer ønsker vi å høre om dette i møtet.

Nytt siden siste informasjon om dette møtet, er at vi kommer til å sette på dagsorden muligheten for å etablere et oppdretterråd i klubben.

Vi ønsker at du skal være med å forme veien videre i NBK - vi vil ha deg med! Vi ønsker å lytte til det du har å si - så vi håper du kommer og deler din mening med oss. Flere oppdrettere har etterlyst muligheter for å påvirke beslutninger i klubben. Dette er deres mulighet til å delta i en konstruktiv dialog om viktige saker. Vi vil poengtere at det er de oppdretterne som møter opp og deltar i dialogmøtet som vil bli hørt. Dersom du ikke kommer på møtet, vil vi gjerne ha tilbakemelding om hvorfor.

Påmelding gjøres her:
på eget skjema eller til post@norskboxerklubb.no innen 20. mai.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret, Norsk Boxerklubb

PS: For å sikre at flest mulig har mulighet til å delta, er det mulig å søke om støtte til reise og opphold med inntil kr. 1000,- pr. kennelnavn.