NY høring - krav om kjent mentalstatus fra 2023?

Viser til utsending av Boxerposten i januar, og deler også høringen her:


Klubben har bestemt at alle forslag til endringer i retningslinjer for avl og oppdrett skal sendes ut til klubbens medlemmer før endelig vedtak fattes. 

SpinndiagramHensikten med dette er å få frem fordeler og ulemper med forslaget, slik at styret har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. 

Klubben har siden 2013 hatt en anbefaling om kjent mentalstatus for avlsdyr. Eksempler på norske tester vil være karakter-, MH- og FA-test.

Styret ønsker å innføre krav om kjent mentalstatus hos alle avlsdyr som brukes for første gang fra og med 1.1.2023.

Vedtaket er fattet som et intensjonsforslag, som nå sendes ut på høring til klubbens medlemmer. Først etter at medlemmene har fått anledning til å komme med fordeler og ulemper med et slikt forslag, vil styret gjøre et endelig vedtak i saken.

Hvis du har meninger om dette forslaget, vil vi gjerne høre fra deg. Få frem hva som er grunner til å ikke innføre dette kravet eller argumenter for at det er klokt. Synspunktet på forslaget kan sendes inn til post@norskboxerklubb.no. Frist for å melde inn synspunkter er 15. februar 2020.