Norsk Brukshundsports Forbund inviterer til Stevnelederkurs 25. - 26. mars 2017

NBFlogoNorsk Brukshundsports Forbund inviterer til Stevnelederkus på Elverum 25. - 26. mars 2017

Målgruppen for kurset er de klubbene som arrangererr brukshundprøver eller andre som er interessert i hva det å arrangere slike prøver handler om.

Kurset legger vekt på arrangørens rolle, med tanke på planlegging av logistikken og rammene rundt en konkurranse.

Kursledere er Heidi Tolstad og Elisabeth Østbakken, og påmeldingsfrist er 06.03.2017

Full kursannonse finner dere her